Marta Babicz

Zastępca dyrektora Departamentu Beneficjenta Indywidualnego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ekspert w obszarze ochrony środowiska i energii z 20 letnim doświadczeniem, od 2020 r. dyrektor odpowiedzialna za programowanie wydatkowania środków UE i współpracę międzyinstytucjonalną w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, największej instytucji współfinansującej pro-środowiskowe inwestycje w ramach polskiego systemu finansowania ochrony środowiska od 1989 r.
Rozwiń Zwiń

Jakub Budzyński

Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej
Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej, konsultant branżowy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, aktywny promotor rozwoju sektora offshore wind w regionie Morza Bałtyckiego.

Ekspert w dziedzinie łańcucha dostaw dla sektora morskiej energetyki wiatrowej oraz regulacji rynku polskiego w tej dziedzinie, związany od początku kariery zawodowej z sektorem morskiej energetyki wiatrowej.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Specjalista w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej, regulacji dotyczących sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i zagranicą. Doradca i konsultant w dziedzinie budowy łańcucha wartości w sektorze offshore wind oraz wczesnego etapu developmentu projektu morskiej farmy wiatrowej w polskich warunkach prawno-rynkowych.

Współautor propozycji rozwiązań regulacyjnych i systemowych dla polskiego sektora offshore wind. Doświadczony w praktyce realizacji projektów morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Współautor ustawowej koncepcji promowania tzw. local content w łańcuchu dostaw dla bałtyckich projektów morskich farm wiatrowych, aktywny uczestnik prac nad treścią Ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (tzw. Ustawa Offshore) z dn. 17.12.2020 r.

Jeden z inicjatorów oraz autorów Porozumienia Sektorowego na rzecz Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce (Polish Offshore Wind Sector Deal), podpisanego w dniu 15.09.2021 roku w Warszawie przez ok. 200 podmiotów, na czele z przedstawicielami rządu oraz największych podmiotów działających w skali globalnej na rynku projektów morskich farm wiatrowych oraz w łańcuchu dostaw.
Rozwiń Zwiń

Grażyna Błaszczak

Właścicielka firmy GB Press – Media & Consulting for Real Estate, założycielka Nieruchomości z górnej półki
Dziennikarka ekonomiczna „Rzeczpospolitej” w latach 2001-2017. Ekspert w dziedzinie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, budownictwa oraz finansowania inwestycji. Redaktor prowadząca dodatek „Nieruchomości” w dzienniku „Rzeczpospolita”. Prowadząca konferencje i spotkania branżowe dotyczące rynku mieszkań oraz nieruchomości komercyjnych.

Wcześniej dziennikarka „Życia Warszawy” oraz „Expressu Wieczornego”. Autorka pierwszych dodatków branżowych o nieruchomościach w dziennikach w latach 90. (np. „Warszawskie tempo”). Wyróżniona m.in. medalem XX-lecia przez Polską Federację Rynku Nieruchomości oraz medalem „Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości PRO AEQUO ET BONO” – Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości.

Dziś właścicielka firmy GB Press – Media & Consulting, wspierająca firmy działające m.in. na rynku nieruchomości. Oferuje doradztwo projektowe w zakresie budowy wizerunku, audyty biur prasowych i relacji z mediami, rekomendacje przekazu medialnego, wsparcie przy budowie marki w social mediach.
Rozwiń Zwiń

Piotr Grzybczak

Prezes i współzałożyciel Quanta Energy
Prezes i współzałożyciel Quanta Energy – czołowego dewelopera projektów OZE dla sektora przemysłowego i komercyjnego. Związany z energetyką od 2010 roku, gdy współtworzył jedną z pierwszych niezależnych spółek obrotu. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej. Wcześniej menadżer w warszawskim biurze BCG oraz nowojorskim biurze PwC.
Absolwent INSEAD oraz Szkoły Głównej Handlowe w Warszawie.
Rozwiń Zwiń

Marcin Janiak

Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
Zastępca dyrektora w Departamencie Funduszy Europejskich Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Tytuł magistra uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończył również m.in. studia Master of Business Administration (MBA).

Od ponad 15 lat zaangażowany w realizację programów wspierających inwestycje z funduszy unijnych.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska odpowiada za koordynację prac nad zaprojektowaniem obszarów interwencji w programach finansujących ze środków publicznych inwestycje przyczyniające się do transformacji energetycznej Polski i zmniejszenia emisyjności gospodarki. W tym zakresie odpowiada m.in. za prace nad przygotowaniem i wdrażaniem programu Fundusze Europejskie na Klimat, Infrastrukturę i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027, Krajowego Planu Odbudowy (KPO), czy Społecznego Funduszu Klimatycznego.

Odpowiada również za przygotowanie programów pomocy publicznej dla inwestycji energetycznych, finansowanych z ww. programów.
Rozwiń Zwiń

Paweł Konieczny

Członek Zarządu R.Power Development
Od 2010 roku w branży OZE; od 2015 roku związany z Grupą R.Power, gdzie obecnie odpowiedzialny jest za development projektów fotowoltaicznych w Polsce oraz obszar regulacyjny; współinicjator powstania i Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej; członek Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Fotowoltaiki przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
Rozwiń Zwiń

Olaf Kopczyński

Dyrektor Sprzedaży Renewables, GE Vernova
Olaf Kopczyński jest doświadczonym menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze energetycznym, odpowiedzialnym za Offshore Wind i powiązane działania w Polsce i krajach bałtyckich.

Przed rozpoczęciem kariery w offshore, w ramach GE był zaangażowany m.in. w projekty gazowe CCGT Dolna Odra CCGT i Włocławek oraz brał udział w transformacji Elektrowni Ostrołęka z węglowej na gazową. Promuje GE Renewables offshore, w tym gospodarkę wodorową.

Olaf dołączył do GE w październiku 2012 roku, mając doświadczenie w administracji państwowej, będąc radcą w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli oraz adiunktem na Politechnice Warszawskiej.

Jest absolwentem studiów doktoranckich na Politechnice Warszawskiej oraz różnych szkoleń i staży we Francji, USA, Ukrainie, Japonii i Belgii.

Rozwiń Zwiń

Artur Łeszczyński

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Skanska Residential Development Poland
W spółce mieszkaniowej Skanska jest odpowiedzialny za wdrażanie innowacyjnych
rozwiązań, digitalizację oraz działania firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju – ze
szczególnym naciskiem na podnoszenie efektywności energetycznej projektów
mieszkaniowych, realizowanych i planowanych. Entuzjasta i propagator nowych technologii,
szczególnie tych służących ograniczaniu negatywnego wpływu działalności człowieka na
środowisko naturalne.
Interesuje się fizyką, kosmologią, a także historią rozwoju nauki.
Rozwiń Zwiń

Piotr Mikiel

Dyrektor Departamentu Transportu w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
Prawnik, specjalista z zakresu prawa transportowego, prawa drogowego i prawa przewozowego, autor licznych publikacji, prelekcji oraz wystąpień na tematy związane z tymi zagadnieniami, komentator medialny. Organizator i uczestnik wielu konferencji oraz szkoleń z zakresu transportu drogowego. Współautor projektów aktów normatywnych, m.in. ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Były wieloletni pracownik Ministerstwa Infrastruktury oraz ekspert ds. międzynarodowego transportu drogowego w Komitecie Transportu - Polskiej Akademii Nauk. Od 2012 r. Dyrektor Departamentu Transportu w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.
Rozwiń Zwiń

Miłosz Motyka

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Z wykształcenia jest magistrem inżynierem środowiska, absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zaangażowany w działalność społeczną, w latach 2017-2023 pełnił funkcję prezesa Forum Młodych Ludowców. Absolwent Szkoły Liderów Politycznych. Od 2019 roku rzecznik prasowy Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Rozwiń Zwiń

Michał Niewiadomski

Założyciel Klubu Energetycznego, publicysta energetyczno-klimatyczny
Związany z mediami od blisko 30 lat. Pracował w Radiu Mazowsze, Rozgłośni Harcerskiej, Radiostacji, Polskim Radiu BIS, TVN CNBC, Programie Pierwszym Polskiego Radia i Rzeczpospolitej.
W 2021 r. otrzymał tytuł Osobowość Roku, nadawany przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej.
Rozwiń Zwiń

Tomasz Okoński

Dyrektor Sprzedaży Gas Power, GE Vernova
Doświadczony manager w projektach elektroenergetycznych oraz sektorze energetycznym. Od 2011 roku prowadzi sprzedaż projektów parowych i gazowych. Z sukcesem pozyskał kontrakty pod klucz na duże i złożone projekty parowe oraz projekty gazowo-parowe z turbinami klasy H w Polsce.
Rozwiń Zwiń

Ewa Owczarz-Ciszek

Prezes Zarządu Enson
W branży energetycznej jest aktywna od 2007 roku. Pełniła funkcję dyrektora w RWE Polska, zarządzając segmentem gospodarstw domowych oraz MŚP. Następnie, przez ponad trzy lata, sprawowała obowiązki Dyrektora Biura Strategii w PGNiG, nadzorując strategię i efektywność procesów operacyjnych. W firmie Corab, działając w imieniu inwestora strategicznego, odpowiadała za transformację spółki oraz rozwój sprzedaży w segmencie farm i obsługę klientów strategicznych.

Obecnie stoi na czele firmy enson, europejskiego producenta konstrukcji dla farm fotowoltaicznych. Firma łączy wiedzę i doświadczenie inżynierów wielu specjalizacji z unikalnym na rynku podejściem od projektu do produkcji. W grupie TDJ, której częścią jest enson, odpowiada za wdrażanie nowoczesnych technologii opartych o AI.


Prywatnie mama dwóch chłopców i pasjonat jeździectwa.
Rozwiń Zwiń

Przemysław Perczyński

Radca, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. Inżynier budownictwa z doświadczeniem zawodowym zarówno od strony Generalnego Wykonawcy, jak również dostawców systemów termoizolacyjnych i chemii budowlanej. Od niemal 15 lat związany z administracją państwową.W Ministerstwie Rozwoju i Technologii odpowiada w szczególności za problematykę efektywności energetycznej budynków, świadectw charakterystyki energetycznej, wdrażanie postanowień Dyrektywy PE i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków do polskiego porządku prawnego oraz współpracę międzynarodową w tym zakresie.


Przedstawiciel Polski i uczestnik tematycznych grup eksperckich organizowanych pod auspicjami KE oraz ONZ
Rozwiń Zwiń

Justyna Piszczatowska

Redaktor naczelna Green-news.pl
Dziennikarka i ekspertka specjalizująca się w tematyce energii, biznesu i zrównoważonego rozwoju. Publikowała m.in. w "Rzeczpospolitej" i "Dzienniku Gazecie Prawnej". Współtworzyła serwis WysokieNapiecie.pl. W latach 2015-2018 była czterokrotnie nagradzana w konkursie Towarowej Giełdy Energii za najlepsze artykuły poświęcone rynkom energii elektrycznej i gazu. W 2017 roku otrzymała tytuł Dziennikarza roku.
Rozwiń Zwiń

Aleksander Rajch

Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych Członek Zarządu
Prawnik, absolwent WPIA na Uniwersytecie Warszawskim. Praktyk komunikacji korporacyjnej i public affairs. Swoje doświadczenie zdobywał na rynkach energetycznych, finansowych oraz FMCG. Zarządza również agencją public relations i kilkoma projektami z zakresu nowych technologii. Jest entuzjastą innowacji i rozwiązań przyszłości. Jako zapalony żeglarz i narciarz, autentycznie wierzy w budowę dynamiki i ruchu bez spalin. W PSPA ekspert do spraw relacji międzynarodowych i technologii autonomicznych.
Rozwiń Zwiń

Andrzej Sikora

Prezes Instytutu Studiów Energetycznych
Dr inż. Andrzej Paweł Sikora jest absolwentem Wydziału EAiE AGH w Krakowie na kierunku elektronika. Uczestnik kursów i programach naukowych m.in. w Wiedeńskiej Szkole Bankowej w Austrii w latach 1992-1994, University of Southern California Jackson, Mississippi, USA (stypendium USID) oraz we Francji w INSEAD (Program STOREWARS) Fontainbleau pod Paryżem. Obecnie jest prezesem zarządu firmy Instytut Studiów Energetycznych oraz adiunktem na swojej macierzystej uczelni na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Wcześniej w latach 2005-2007 był doradcą w firmie AKJ CAPITAL. W latach 2002-2005 pracował w PKN ORLEN S.A. na stanowisku dyrektora Biura Optymalizacji Aktywów Produkcyjnych zajmując się między innymi zakupami (obrotem) energią elektryczną i gazem ziemnym. Był Szefem projektu zakupu dla PKN ORLEN czeskiego UNIPETROLU. Wcześniej, w latach 1997-2002 wiceprezes zarządu, prokurent, dyrektor ds. kluczowych klientów w spółkach FarmFood i Sokołów.Uczestniczył także w wielu projektach akwizycyjnych, optymalizacyjnych i zarządczych w tym w projektach z zakresu „upstream" m.in. w Kazachstanie, Rosji, Algierii, Maroku i Sudanie. Obecnie jest także wykładowcą kursów studiów podyplomowych i MBA w SGH Warszawa; AGH w Krakowie, WSM w Warszawie.
Rozwiń Zwiń

Joanna Smolik

Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego
W BGK pracuje od 2010 r., jako specjalista i ekspert w Departamencie Finansowania Strukturalnego , a od 2014 r. jako dyrektor biura odpowiedzialnego za strukturyzację finansowania dla sektora energetycznego, transportowego i komunalnego. W 2020 r. objęła funkcje dyrektora Biura Strukturyzacji Transakcji Trudnych zajmującego się wczesną restrukturyzacją przedsiębiorstw. Od kwietnia 2021 r. jest dyrektorem Departamentu Relacji Strategicznych, którego głównym zadaniem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski poprzez dostarczanie rozwiązań finansowych oraz kompleksowej obsługi bankowej dla kluczowych podmiotów gospodarczych.

W BGK jest także dyrektorem programu „Bezpieczeństwo strategiczne”. Celem programu jest wypracowywanie i wdrożenie rozwiązań finansowych odpowiadających na potrzeby rynkowe w obszarze energetyki, sektora paliwowego, obronności i cyberbezpieczeństwa.

Oprócz pracy w BGK, swoje doświadczenie zawodowe zbierała m.in. w TFI Energa SA, gdzie była dyrektorem Biura Zarządzania Aktywami Niepublicznymi. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku „finanse i bankowość” oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku „ekonomia”.

Prywatnie, lubi aktywnie spędzać swój wolny czas, interesuje się także architekturą wnętrz.
Rozwiń Zwiń

Katarzyna Sobótka

Dyrektor ds. elektromobilności, Claritas Investments
Ekspertka z bogatym doświadczeniem zawodowym, odpowiedzialna za realizację projektów w zakresie innowacyjności i elektromobilności, w tym m.in. za budowę infrastruktury do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na stacjach paliw w największym koncernie paliwowo-energetycznym w regionie CEE czy rozwój rynku elektromobilności w globalnym koncernie z branży elektroenergetycznej.
Odpowiadała za realizację projektów badawczo-rozwojowych, wdrażanie innowacyjnych technologii w zakresie energetyki oraz rozwój rynku dla nowych technologii i tworzenia wytycznych. Ekspertka Komisji Europejskiej w zakresie ewaluacji projektów innowacyjnych w ramach programów ramowych. Obecnie realizuje projekt rozwoju infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych ze strony funduszu private equity.
Absolwentka Politechniki Warszawskiej, RES|The School for Renewable Energy Science na Islandii oraz Programu TOP 500 Innovators w Haas School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, a także laureatka nagród międzynarodowych, w tym International Partnership for Hydrogen Economy, Niemieckiej Federalnej Fundacji Środowisko – DBU oraz Swedish Inistitute. Dwukrotnie uznana przez Forbes Woman w rankingu TOP25 Kobiet wartych obserwowania na LinkedIn. Laureatka konkursu Energia Kobiet organizowanym przez Microsoft & DISE. Pasjonatka nowych technologii, w tym w szczególności samochodów elektrycznych.
Rozwiń Zwiń

Jakub Sokołowski

Instytut Badań Strukturalnych
Doktor nauk ekonomicznych. Prowadzi badania nad transformacją energetyczną sektora mieszkaniowego, polityką klimatyczną i jej skutkami społecznymi, nierównościami i ubóstwem energetycznym. Ekspert w zespole Rzecznika Praw Obywatelskich „Klimat i Przestrzeń”.

Rozwiń Zwiń

Piotr Szymański

Manager ds. relacji z sektorem publicznym, Amazon
W Amazon od 2019 roku, gdzie odpowiada za relacje z władzami publicznymi w obszarach operacji, zrównoważonego rozwoju i MŚP. Piotr jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Karierę zawodową rozpoczynał w administracji samorządowej województwa łódzkiego jako ekspert ds. unijnych, a od 2011 roku pracował w Regionalnym Biurze Województwa Łódzkiego w Brukseli. W latach 2016-2019, przed dołączeniem do Amazon, reprezentował interesy polskiego sektora transportowego w Brukseli jako Stały Przedstawiciel Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD) przy UE. Piotr Szymański jest autorem kilku publikacji poświęconych polityce UE i lobbingowi.

Rozwiń Zwiń

Dominika Taranko

Dyrektor Zarządzająca i Wiceprezes Fundacji Wind Industry Hub
Dyrektor Zarządzająca i Wiceprezes Fundacji Wind Industry Hub, założonej przez istniejące od 1999 roku Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, największą organizację branżową w Polsce i członka WindEurope. Misją Wind Industry Hub jest rozwój silnego łańcucha dostaw dla sektora wiatrowego oraz wspieranie zaangażowania krajowego przemysłu w polskie i europejskie inwestycje wiatrowe.

Dominika Taranko jest związana z rynkiem energii od 15 lat. W przeszłości pracowała w strukturach grupy kapitałowej ORLEN S.A., gdzie koncentrowała się na segmencie poszukiwania, rozpoznawania i wydobycia złóż węglowodorów. Następnie związana była z operatorem terminalu importowego LNG w Świnoujściu – spółką Polskie LNG, a także Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System oraz fińską Grupą Fortum. Pełniła także funkcję Dyrektora Forum Energii i Klimatu w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, jednej z trzech największych organizacji biznesowych w Polsce. Absolwentka trzech wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego i Uczelni Łazarskiego, w tym kierunku MBA Energetyka.
Rozwiń Zwiń

Katarzyna Wardal - Szmit

Ekspertka Stowarzyszenia Fala Renowacji
Katarzyna jest specjalistką w dziedzinie energii i klimatu w politykach Unii Europejskiej. Jest członkiem zarządu stowarzyszenia Fala Renowacji, którego celem jest wspieranie głębokiej i kompleksowej renowacji energetycznej budynków w Polsce. Od 2020 r. kieruje pracami komisji ds. energii i klimatu w Europejskim Stowarzyszeniu Producentów Izolacji (EURIMA). Katarzyna odpowiada za sprawy publiczne w firmie Knauf Insulation.
Rozwiń Zwiń

Sławomir Żygowski

Prezes Zarządu GE Power, Country Executive for Poland, GE Vernova
Sławomir Żygowski jest dyrektorem generalnym GE w Polsce, odpowiedzialnym za strategię GE w Polsce i budowanie relacji z kluczowymi polskimi przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, w szczególności GE w Polsce i budowanie relacji z kluczowymi polskimi przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, w szczególności zaangażowanymi w energetykę gazową, morską energetykę wiatrową, projekty sieciowe i jądrowe.

Koordynował, między innymi, dwa flagowe projekty GE Power: budowę dwóch bloków węglowych (1,8 GW) w Elektrowni Opole, która jest największą tego typu inwestycją po 1989 roku w Polsce oraz dwóch wysokosprawnych, niskoemisyjnych bloków gazowo-parowych (1,4 GW) w Elektrowni Opole,
(1,4 GW) w Elektrowni Dolna Odra, które są obecnie w trakcie realizacji, co będzie miało ogromny wpływ na polską gospodarkę.

Kierował zespołem, który przestawił Elektrownię Ostrołęka z węgla na gaz. Jest również zaangażowany w rozwój strategii GE dla polskiego programu morskiej energetyki wiatrowej.

Sławomir dołączył do GE w maju 2016 r. z Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, gdzie był doradcą ds. Edukacji Menedżerskiej, gdzie pełnił funkcję doradcy prezesa. Wcześniej pracował jako doradca zarządu w ENERGA S.A. oraz był prezesem zarządu Nordea Bank Polska S.A.
Jest absolwentem International Business Uniwersytetu Gdańskiego, Executive MBA GFKM/Rotterdam School of Management oraz licznych szkoleń, m.in.
w INSEAD i University of Michigan.
Rozwiń Zwiń